Varatuomari

Varatuomarin Arvonimi

Varatuomari

Suomessa ammattinimikkeet lakimies ja juristi eivät tarkoita samaa kuin asianajaja. Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi: asianajajilta vaaditaan enemmän ja heitä valvotaan tarkemmin kuin muita lakimiehiä. Suomessa asianajajana ei voi toimia kuka tahansa oikeustieteen maisteri tai varatuomari.

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja, ja niitä voivat käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt, lakimiehet eli juristit. Nimikettä asianajaja saa käyttää ainoastaan Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty kokenut lakimies tai juristi, joka on suorittanut asianajajatutkinnon.

Varatuomari (VT) on arvonimi. Se voidaan myöntää lakimiehelle, joka on suorittanut vuoden mittaisen suorittanut auskultoinnin eli tuomioistuinharjoittelun hyväksytysti. Auskultointi suoritetaan toimimalla käräjäoikeudessa. Hyväksytyn auskultoinnin päätteeksi hovioikeus myöntää hakemuksesta varatuomarin arvonimen. Varatuomarin nimikkeen ohella henkilö voi olla samalla vaikkapa asianajaja.

Suomessa ammattinimikkeet lakimies ja juristi eivät tarkoita samaa kuin asianajaja. Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi: asianajajilta vaaditaan enemmän ja heitä valvotaan tarkemmin kuin muita lakimiehiä. Suomessa asianajajana ei voi toimia kuka tahansa oikeustieteen maisteri tai varatuomari.

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja, ja niitä voivat käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt, lakimiehet eli juristit. Nimikettä asianajaja saa käyttää ainoastaan Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty kokenut lakimies tai juristi, joka on suorittanut asianajajatutkinnon.

Varatuomari (VT) on arvonimi. Se voidaan myöntää lakimiehelle, joka on suorittanut vuoden mittaisen suorittanut auskultoinnin eli tuomioistuinharjoittelun hyväksytysti. Auskultointi suoritetaan toimimalla käräjäoikeudessa. Hyväksytyn auskultoinnin päätteeksi hovioikeus myöntää hakemuksesta varatuomarin arvonimen. Varatuomarin nimikkeen ohella henkilö voi olla samalla vaikkapa asianajaja.

Asianajaja Varatuomari

Juristin tai lakimiehen ammatillisen nimikkeen käytöstä on esiintynyt epäselvyyttä. Näitä nimikkeitä juristi ja lakimies on virheellisesti käytetty esimerkiksi kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tai hallintotieteen maisterin tutkinnon suorittaneista henkilöistä tai oikeustieteellisen jatkotutkinnon (OTL tai OTT), mutta ei edellä mainittua ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa suorittaneista henkilöistä. Ulkomailla suoritettu tutkinto voidaan tiettyjen lakisääteisten edellytysten täyttyessä rinnastaa ylempään oikeustieteelliseen korkeakoulututkintoon.

Varatuomari

Varatuomari Koulutus

Juristi eli lakimies on oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittanut oikeustieteilijä. Suomessa ylempiä oikeustieteellisiä tutkintoja ovat nykyään oikeustieteen maisterin ja kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnot, joista vain ensin mainittu antaa kelpoisuuden työskennellä tuomarina, syyttäjänä tai asianajajana. Pohjoismaissa oikeustieteellisiä tutkintoja ovat muun muassa Ruotsin Juristexamen sekä Tanskan Juridisk kandidateksamen.

Oikeustieteen maisterin (aiemmin oikeustieteen kandidaatti) tutkinto on eri oikeudenalat kattava ylempi yliopistollinen yleistutkinto. Sen suorittaminen on lakisääteisenä kelpoisuusvaatimuksena moneen juristiammattiin tai -virkaan, kuten tuomarina, syyttäjänä tai asianajajana toimimiseen.

Lakimies tai juristi on yleisnimike, jolla tarkoitetaan juridisen korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä. Keskeinen ero asianajajan ja lakimiehen välillä on koulutuksen taso. Asianajaja on suorittanut korkeakoulututkinnon lisäksi erillisen asianajajatutkinnon. Näin ollen juristien ammattikunnassa he ovat kaikkein valvotuimpia ammattilaisia, jolloin palvelutasokin on korkeaa. Asianajajan ammattinimike on lailla suojattu.

Varatuomari

Suomessa ammattinimikkeet lakimies ja juristi eivät tarkoita samaa kuin asianajaja. Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi: asianajajilta vaaditaan enemmän ja heitä valvotaan tarkemmin kuin muita lakimiehiä. Suomessa asianajajana ei voi toimia kuka tahansa oikeustieteen maisteri tai varatuomari.

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja, ja niitä voivat käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt, lakimiehet eli juristit. Nimikettä asianajaja saa käyttää ainoastaan Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty kokenut lakimies tai juristi, joka on suorittanut asianajajatutkinnon.

Varatuomari (VT) on arvonimi. Se voidaan myöntää lakimiehelle, joka on suorittanut vuoden mittaisen suorittanut auskultoinnin eli tuomioistuinharjoittelun hyväksytysti. Auskultointi suoritetaan toimimalla käräjäoikeudessa. Hyväksytyn auskultoinnin päätteeksi hovioikeus myöntää hakemuksesta varatuomarin arvonimen. Varatuomarin nimikkeen ohella henkilö voi olla samalla vaikkapa asianajaja.

Varatuomarin Arvonimi

Juristin tai lakimiehen ammatillisen nimikkeen käytöstä on esiintynyt epäselvyyttä. Näitä nimikkeitä juristi ja lakimies on virheellisesti käytetty esimerkiksi kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tai hallintotieteen maisterin tutkinnon suorittaneista henkilöistä tai oikeustieteellisen jatkotutkinnon (OTL tai OTT), mutta ei edellä mainittua ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa suorittaneista henkilöistä. Ulkomailla suoritettu tutkinto voidaan tiettyjen lakisääteisten edellytysten täyttyessä rinnastaa ylempään oikeustieteelliseen korkeakoulututkintoon.

Varatuomari Helsinki

Juristi eli lakimies on oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittanut oikeustieteilijä. Suomessa ylempiä oikeustieteellisiä tutkintoja ovat nykyään oikeustieteen maisterin ja kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnot, joista vain ensin mainittu antaa kelpoisuuden työskennellä tuomarina, syyttäjänä tai asianajajana. Pohjoismaissa oikeustieteellisiä tutkintoja ovat muun muassa Ruotsin Juristexamen sekä Tanskan Juridisk kandidateksamen.

Oikeustieteen maisterin (aiemmin oikeustieteen kandidaatti) tutkinto on eri oikeudenalat kattava ylempi yliopistollinen yleistutkinto. Sen suorittaminen on lakisääteisenä kelpoisuusvaatimuksena moneen juristiammattiin tai -virkaan, kuten tuomarina, syyttäjänä tai asianajajana toimimiseen.

Lakimies tai juristi on yleisnimike, jolla tarkoitetaan juridisen korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä. Keskeinen ero asianajajan ja lakimiehen välillä on koulutuksen taso. Asianajaja on suorittanut korkeakoulututkinnon lisäksi erillisen asianajajatutkinnon. Näin ollen juristien ammattikunnassa he ovat kaikkein valvotuimpia ammattilaisia, jolloin palvelutasokin on korkeaa. Asianajajan ammattinimike on lailla suojattu.